top of page
haiti-national-flag-isolated-3d-white-background_1379-381_edited.png

Byenveni
nan sit rezo EKILIB la

Yon kote nou ka pale epi reflechi kòm Ayisyen! 

Abòne avèk nou pou w ka jwenn refleksyon chak semèn nou yo!
• Pa rate! 

Mèsi paske ou abòne!

Komanse chak semen ou avèk yon refleksyon positif. Nou tout kapab sevi avèk refleksyon sa yo kom sipò oswa gid pozitif. Ide EKILIB la se pou bati yon rezo bon refleksyon ant tèt nou ak lòt moun. Konsa pou yo ka dirige nou nan direksyon siksè. Semèn apre semen nou pral akeri ak kenbe yon mantal pozitif pou devlope yon lòt abitid positif.  

Lavi Ou Bezwen Yon Konpa Olye De Yon GPS

Nan yon laj de satelit pozisyon mondyal, kote direksyon vire pa vire yo toujou disponib, sa ou reyèlman bezwen se yon konpa. GPS la di w kouman pou w rive kote w prale. Li bay ou pi bon wout pou soti nan pwen A rive nan pwen B. Lè li vrèman anpenpan, li ba ou tout kalite lòt enfòmasyon, bagay ki ta ka ralanti ou oswa ede w sou wout ou. Li se yon zouti ki fèt pou fè vwayaj ou pi efikas.

 

Yon konpa se diferan. Li pa di w kouman pou w rive kote w prale a, ni li pa di w ki jan pou w ale kote w prale a, ni li pa bay yon kat pi bon fason pou aksyon an. Enfòmasyon li bay yo limite, men ti enfòmasyon li bay nan plizyè fason depase sa ki nan GPS la. Yon konpa di w nan ki direksyon w ap vwayaje.

 

Direksyon w ap dirije a se yon kesyon de valè. Ou bezwen konnen kisa se Vrè Nò w la, bagay sa a k ap rele w, objektif ou, kisa w la pou w fè ak tan yo ba w la. Si ou pa konnen ki kote ou prale, ou pa bezwen vire pa vire direksyon; ou bezwen yon destinasyon.

 

Yon bousòl ede w jwenn bi ou, pou w konnen ki direksyon w ap fè fas a, si w ap deplase nan direksyon Vrè Nò w la oswa lwen li.

 

Brass Compass with Wood Box 2_edited.png
Brass Compass with Wood Box 1_edited.png

Rezon ki fè pifò moun flote se pa ke direksyon yo enkoni oswa yo pa konnen. Yo flote paske yo pa te deside sa yo vle ak poukisa yo vle li. Yo pa gen objektif ki bay yo direksyon epi ki fòse yo pi devan nan direksyon pou yon pi bon avni, kèk pi bon vèsyon tèt yo.

 

Efikasite kote w fè vwayaj ou a pa enpòtan menm jan ak rive nan bon kote. Si fòse yo chwazi ant efikasite oswa efikasite lè li rive bagay ki pi enpòtan nan lavi, toujou chwazi efikasite.

 

Yon konpa montre w direksyon w.

Tags: Objektif Siksè 2018

Poste pa Anthony Iannarino nan jou 17 oktòb lane 2018

Ekri ak edite pa sèvo ak men moun.

Anthony Iannarino se yon ekriven, yon otè de kat liv sou apwòch modèn lavant, yon oratè entènasyonal, ak yon antreprenè.

bottom of page